Ogłoszenia

 

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym w Poznaniu (adres: ul. Libelta 1A, lok. 5, 61-706 Poznań, tel. +48 (22) 102 1735, +48 (22) 397 1787 po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej:http://vfsglobal.com/russia/poland/


W związku z rosnącą liczbą przypadków naruszenia przez obcokrajowców i obywateli rosyjskich procedur celnych, dotyczących przywozu do Federacji Rosyjskiej przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe, które podlegają kontroli w Federacji Rosyjskiej, osobom, wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej, zalecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami prawnymi.

1. Postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. nr 681 "O zatwierdzeniu Wykazu środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, podlegających kontroli w Federacji Rosyjskiej".

2. Załączniki nr 2 i nr 10 do Uchwały kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 21 kwietnia 2015 r. nr 30 "O środkach kontroli pozataryfowej".

3. Postanowienie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 grudnia 2007 № 964 "O zatwierdzeniu wykazów substancji bardzo silnie działających i trujących dla celów określonych w art. 234 i innych artykułach Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, oraz dużej wielkości substancji bardzo silnie działających dla celów określonych w art. 234 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej".

4.  Ustawa Federalna "O obrocie produktami leczniczymi" № 61-ФЗ z dnia 12 kwietnia 2010 r.

5. Ustawa Federalna "O środkach odurzających i substancjach psychotropowych" № 3-ФЗ z dnia 8 stycznia 1998 roku.

Zwracamy uwagę na to, że naruszenie zasad przywozu przeznaczonych na własne potrzeby produktów leczniczych, zawierających substancje odurzające i/lub psychotropowe, które podlegają kontroli w Federacji Rosyjskiej, pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną i/lub karną.


O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


Newsy

Wizyta w Poznaniu

Podczas pobytu w dniach 14-15 czerwca br. w Poznaniu Ambasador Rosji w Polsce Aleksander Aleksiejew z małżonką wziął udział w uroczystościach z okazji 90-lecia Międzynarodowych Targów...