Sprawy konsularne

Wizy do Rosji / Visas for Russia 

 

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym w Poznaniu (adres: ul. Libelta 1A, lok. 5, 61-706 Poznań, tel. +48 (22) 102 1735, +48 (22) 397 1787) po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej: http://vfsglobal.com/russia/poland/

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie Centrum wizowe zostało utworzone w celu podwyższenia jakości obsługi obywateli innych państw oraz osób nie posiadających obywatelstwa, którzy ubiegają się o wizę do Rosji, przyspieszenia oraz uproszczenia procedury jej wystawienia, stworzenia maksymalnie komfortowych warunków dla wnioskodawców. Na terenie Polski oprócz Poznania Centra Wizowe działają również w Olsztynie, Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Centra wizowe są oficjalnie upoważnione przyjmować, opracowywać i przekazywać dla podjęcia decyzji do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz konsulanych Federacji Rosyjskiej dokumenty na wyrobienie wiz, przyjmować opłaty konsularne od osób fizycznych oraz różnego rodzaju firm i ogranizacji (w tym też od biur turystycznych), oraz wydawać paszporty z wizami. Pracownicy centrów wizowych konsultują petentów na temat pytań dotyczących wypełnienia wniosków wizowych, pakietu dokumentów niezbędnych dla otrzymania wizy, trybu oraz terminów wyrobienia wizy.

Ostateczna decyzja o wydaniu wizy lub odmowie jej wydania jest podejmowana bezpośrednio przez rosyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz placówki konsularne.

Obywatel innego kraju ma prawo skadać dokumenty bezpośrednio do rosyjskiego przedstawicielstwa  dyplomatycznego oraz placówki konsularnej w przypadku gdy on ubiega się o wystawienie wizy dla siebie lub swoich najbliższych członków rodziny. Tego można dokonać tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę na stronie internetowej: www.poznan.kdmid.ru. Oprócz tego, pomijając centrum wizowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne przyjmują dokumenty na wizy od Ministerstwa spraw zagranicznych, w tym też dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i placówek konsularnych w Federacji Rosyjskiej oraz członkom oficjalnych delegacji, który jadą do Federacji Rosyjskiej na podstawie zaproszenia rosyjskich organów władzy państwowej.

Co dotyczy firm i organizacji, w tym biur tyrystycznych i innych firm pośredniczących, które zajmują się wyrobieniem wiz do Rosji dla swoich pracowników i klientów (bez względu na cel podróży do Rosji) to one w sprawach otrzymania rosyjskich wiz muszą zwracać się tylko w centra wizowe.

Za swoje usługi Centrum wizowe pobiera stałą opłatę serwisową 25 euro która w całości przybywa do jego dyspozycji. Opłatę serwisową nie trzeba mylić z opłatą konsularną, która jest przekazywana rosyjskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu albo placówce konsularnej. Wysokość opłaty konsularnej jest określona zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ulatwieniach w wydawaniu wiz, oraz obowiązującą Taryfą.

Jeżeli macie Państwo skargi na pracę Centrum wizowego (niski poziom obsługi, długie oczekiwanie w kolejce, nieprawidłowe zachowanie pracowników) albo propozycje, dotyczące doskonalenia jego pracy, możecie Państwo skierować je na adres Konsulatu Generalnego w Poznaniu albo jego adres mailowy: krfpoznan@mail.ru . Państwa zgłoszenie będzie obowiązkowo rozpatrzone i wostanie wysłana pełna odpowiedź.